log

För den vuxna publiken har vi följande produktioner aktuella:

Nu kommer kvällen - musik, berättelser, sånger, minnen av och om
Olle Adolphson och hans tid. Se mer under Maia-ensemblen i vänstermarginalen.

Änglatango och På besök i världen med Stråf. Se mer under Stråf i vänstermarginalen.

Dans i mörker- en hyllning till Beppe Wolgers med Slabang. Se mer under Slabang i vänstermarginalen.

Mellan Måne och Sol med Stefan Forssén, Åsa Johansson och Brita Lindgren. Se mer under Måne och Sol i vänstermarginalen.